počítadlo.abz.cz
Protipožární prostupy "Bezpečnost především" - a to platí i pro montáž kabelových tras a prostupů . Naše firma je v této problematice proškolena, a proto jako nadstavbovou část svých služeb nabízí i montáž protipožárních ucpávek a prostupů, které poskytují větší ochranu v případě požáru v budově. Protipožární ucpávky slouží jako preventivní požární ochrana, jejichž úkolem je zabránění šíření ohně a tím získání času pro možný únik osob z ohroženého prostoru, záchranu majetku a tím snížení škod způsobených požárem na minimální míru. Nejslabším článkem na stavbě, při vypuknutí požáru, jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektronických kabelových svazků a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce budov. Protipožární ucpávky se skládají ze speciálních materiálů, zabraňujících šíření požáru a zvyšujících požární odolnost ve výše uvedených případech, ochraňujících ocelové a další nosné konstrukce, požární uzávěry a impregnační protipožární látky. Pro protipožární ochranu konstrukcí a staveb používáme pouze certifikované materiály jejichž aplikaci provádíme v souladu s průvodní dokumentací jejich výrobců a s vydáním prohlášení o shodě podle příslušných předpisů. Měkká požární ucpávka Řešení tohoto utěsnění je obdobné jako u řešení těsnění elektrických kabelů a lávek. Liší se pouze v přesazích nátěrů protipožární barvy na prostupujících konstrukcích a nutností doplnit systém utěsnění plastových trubek o protipožární manžety, laminát nebo zpěňující tmel. Protipožární utěsnění prostupu plastového potrubí - zabudované pásky - wrepy Stejně jako u ošetření protipožární manžetou brání toto systémové řešení šíření požáru způsobem tlakového přerušení potrubí a vyplněním vzniklého otvoru zpěněným grafitem jako zátkou. Rozdíl mezi oběma řešeními je pouze v použitém materiálu, kterým je samostatný protipožární laminát, a ve způsobu aplikace. Tvrdá požární ucpávka Široké spektrum použití nabízí také možnost utěsnění na bázi tvrdé minerální vaty a protipožární malty. Protipožární malta po nanesení utvoří celistvou přepážku s velmi vysokou pevností.  Je odolná proti vodě, tlaku, chemickým látkám různého druhu a radioaktivitě. Ucpávka je plynotěsná. Slouží k utěsnění jak kabelů a kabelových lávek, tak prostupů klimatizace, kovových a plastových trubek (v kombinaci s dalšími systémy). Přerušení plastového potrubí protipožární manžetou Velkým nebezpečím pro stavby jsou vodovody a kanalizace. Nejpoužívanějšími materiály pro tyto rozvody jsou plastické hmoty. Ty velmi špatně odolávají teplotám při hoření, většinou jsou hořlavé a tedy šířící požár. Po jejich odhoření vznikají otvory s optimálními parametry pro průnik ohně požární konstrukcí stěny, především stropu, kdy dochází ke komínovému efektu. Jednoduchým a přesto velmi účinným opatřením je aplikace protipožární manžety, která v krátké době po vzniku požáru napění pod tlakem a tak plastovou trubku doslova přestřihne. Otvor přitom vyplní zpěněným grafitem. Uzavřený prostup má požární odolnost až 180 min. Protipožární nátěr kabelů a kabelových svazků Příslušná vrstva zpěňujícího nátěru nanesená na jednotlivé kabely nebo kabelové svazky zabraňuje šíření požáru po těchto instalacích. Uplatní se především u ošetření kabelových tras, ochraně kabeláže v chráněných únikových cestách, v kabelových kanálech a podobně. Nátěr je neutrální vůči kabelové izolaci a má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Vyniká velmi dobrou přilnavostí k podkladu. Je možné jej aplikovat jak vysokotlakým stříkáním, tak ručně štětcem nebo válečkem. Utěsnění kabelových prostupů protipožárními sáčky Protipožárními zpěňujícími sáčky je možné vytvořit definitivní i provizorní požární ucpávku využitelnou především v průběhu investičních a stavebních prací. Je velmi vhodná pro použití v objektech, kde je nutnost částečného doplňování a výměny instalací (telekomunikace, počítačové sítě, elektrárny). Ucpávku lze velmi dobře rozebrat a znovu uvést do původního stavu. Protipožární sáčky je možné použít i v místech vystavených radioaktivnímu záření. Těsnění menších prostupů zpěnitelným tmelem Protipožární zpěňující tmel se používá v kombinaci s minerální vatou. Prostup se v prvním kroku vyplní vatou jako ztraceným bedněním a poté se utěsní zpěňujícím tmelem. Účinkem tepla tmel několikanásobně zvětší svůj objem a vytvoří pevnou vrstvu, která zabrání šíření ohně na druhou stranu požárně dělící konstrukce.  Systém je vhodný na utěsnění malých prostupů instalací a těsnění stavebních spár. Protipožární utěsnění dilatačních spár Vložením speciální pásky, složené z jedné nebo dvou vrstev průmyslového molitanu a dvou až tří vrstev protipožárního laminátu, se utěsní spáry mezi stěnou a stropem, ve stropě nebo ve stěně. Systém je velmi flexibilní a umožňuje vzájemný pohyb těsněných konstrukcí se zachováním jejich celistvosti. Utěsnění prostupu za použití zpěnitelného protipožárního tmelu s obsahem grafitu Ucpávka se skládá z minerální vaty a speciálního tmelu, který při požáru několikrát zvětší svůj objem. K tomu vytvoří na prostupující instalace takový tlak, který rozdrtí i silnostěnnou plastovou trubku, vyplní prostory mezi kabely a uzavře plamenům cestu do dalších prostor. Toto provedení ucpávky je vhodné k utěsnění jednotlivých kabelů a kabelových svazků, plastových trubek do průměru 50 mm, plastových elektro průchodek (tzv. husích krků) a stavebních spár. Protipožární utěsnění stavebních spár a prostupů elektrických kabelů, kabelových svazků a kovových trubek pomocí protipožární PU pěny Systém je vhodný k utěsnění méně přístupných prostupů stropu a stěn v případě nutnosti rychlé a doplňkové aplikace. Protipožární PU pěna při reakci s vodou expanduje až 30 krát a vyplní neprodyšně prostup a prostor mezi instalacemi. Po zatvrdnutí  se přebytečná pěna ořízne zároveň s konstrukcí. Utěsnění prostupu elektrických kabelů a kabelových lávek Měkkou protipožární ucpávkou se vytvoří utěsnění prostu v požárně dělící konstrukci stropu nebo stěny. Je tvořena tvrdou minerální vatou a následným nanesením příslušné vrstvy zpěňujícího protipožárního tmelu a barvy.  Aplikace systému nevyžaduje strojní vybavení, proto je tento způsob jedním ze základních systémů při zhotovování utěsnění velkého počtu prostupů malých i velkých rozměrů, s různými druhy prostupujících instalací. Povrch ucpávky je velmi pružný a umožňuje snadné doplňovaní nových kabelů nebo opravu ucpávky při  jejím narušení. Protipožární ochrana ocelové konstrukce nástřikem z materiálu na bázi minerální vaty Nosnost každé zabudované ocelové konstrukce určuje, do jaké míry je možné tuto konstrukci ještě zatížit nad stanovenou nosnost. V případech, kdy není možné použít protipožární desky pro jejich vysokou hmotnost, doporučujeme použít bezazbestový protipožární nástřik.  Také na povrchu velmi složitých ocelových konstrukcí je možné vytvořit rovnoměrný a dobře přilnavý nástřik, který zabezpečí 30 až 240 minutovou požární odolnost. Protipožární ochrana ocelové konstrukce protipožární barvou Od teploty +500 °C klesá nosnost ocelových prvků. Nosníky ztrácejí svou pevnost, stavba se může poškodit nebo dokonce zřítit. Naše nátěrové barvy při teplotě 180 - 200° C napění a tato pěna zabrání kritickému přehřátí oceli. Tímto způsobem je možné dosáhnout až 90 minutovou požární odolnost se zachováním celistvosti a nosnosti konstrukce. Protipožární nátěr dřevěných konstrukcí Dřevěná konstrukce je obecně velmi dobře napadnutelná ohněm a také jej velmi dobře šíří.  Protipožární nátěr aplikovaný na dřevěné konstrukce, například krovy, obložení, podlahy apod., tomuto jevu zabrání. Z lehce hořlavé konstrukce se rázem stává konstrukce se sice omezenou, ale poměrně velkou požární odolností. Nátěr je velmi lehce ručně nebo strojně aplikovaný a je schopen zabránit velkým hmotným škodám.
Elektroslužby Andelt Náměstí Míru 33 277 35  Mšeno u Mělníka IČO: 46363378 DIČ: CZ6207081276 Tel.: 315 693 413 Tel.: 315 693 870 Mobil: 733 398 923 e-mail: andelt@andelt.cz www.andelt.cz
Osvědčení
Elektrické rozvody, prodej elektro, revize, televizní a satelitní služby. TV a SAT Revize elektro Elektro rozvody NN Hromosvody Opravy elektrospotřebičů Protipožární prostupy Měření osvětlení Regulace vytápění Reference Prodejna Ceník služeb Kontakty Foto album Služby Nářadí Akce Úvod Protipožární prostupy