počítadlo.abz.cz
Regulace vytápění Regulace vytápění objektů – šetřete s námi V každém objektu lze zpravidla nalézt místnosti, které nejsou využívány po celý den. Také potřebné teploty místností v průběhu dne bývají rozdílné - podle způsobu jejich využívání. Tyto rozdílné požadavky na jedinou otopnou soustavu řeší systémy známé pod označením IRC - INDIVIDUAL ROOM CONTROL, které zabezpečují programově řízené vytápění jednotlivých místností podle individuálních požadavků. Příkladem může být rodinný domek, kde je ráno třeba přitopit v ložnici (na vstávání) v kuchyni a jídelně (na snídani) a pak je možný celkový teplotní útlum, protože všichni obyvatelé odcházejí do zaměstnání. Odpoledne se vytápí na příjemnou teplotu obývací pokoj, k večeru se přidá kuchyně a jídelna. Před spaním se zvýší teplota v koupelně (večerní hygiena) a podle potřeby a zvyku také v ložnici. Ostatní nevyužívané místnosti mají zařazen vhodný (a zpravidla různý) teplotní útlum. Jiným příkladem jsou objekty s víceméně pevnou pracovní dobou nebo rozvrhem - administrativní objekty, školy, školky, výrobní provozy atd. Zde je možno vytápět přesně podle stanovených regulí. Zvláštním příkladem jsou hotely, penziony a rekreační chaty, které jsou obsazovány různě - podle aktuálního počtu návštěvníků. Zde se s výhodou využívá centrálního řízení personálním počítačem (v recepci). Všechny uvedené případy a mnoho dalších řeší regulační souprava . Součástí regulačního procesu je samozřejmě také měření skutečných teplot v místnostech; regulace tedy zohledňuje i cizí tepelné vlivy jakými jsou: oslunění, teplo uvolňované v kuchyni při vaření, teplo uvolňované přítomností osob, nebo provozem různých zařízení. Regulace také částečně kompenzuje nevhodně navržené tepelné rozvody, výkony otopných těles či různě účinné tepelné izolace budov. Princip činnosti souprav V řídicí jednotce si uživatel naprogramuje teplotní režimy jednotlivých místností. Pro každou místnost a každý den v týdnu je možno sestavit program sestávající až z osmi různých časových úseků s různými teplotami. Časové úseky je možné nastavovat s rozlišením 15 minut a teploty s rozlišením 1°C v rozsahu 6 ÷ 35°C. K dispozici jsou i jiné režimy (operativní změny, udržovací režimy pro zimní dovolenou atd.). Řídicí jednotka opakovaně (v cyklu 4 minut) vysílá na koncové členy (elektronické hlavice ovládají radiátory nebo paměťová relé přímotopné konvertory) informace o aktuálních teplotách. Koncový člen tuto informaci přijme, srovná ji s údajem vlastního čidla prostorové teploty (které je součástí hlavice, ale může být také montováno odděleně) a podle vyhodnocené odchylky rozhodne o regulačním zásahu, který případně vzápětí provede. U teplovodních systémů se jedná o plynulé přivírání či otevírání radiátorového ventilu, u elektrických topidel o sepnutí či rozepnutí relé (umístěné v instalační krabici zpravidla poblíž topidla). Po dalších čtyřech minutách přichází z řídicí jednotky ke koncovému členu aktualizovaná (pokud nedošlo ke změně programu tak stejná) požadovaná teplota a celý děj se opakuje. Řídicí jednotka může též vysláním speciálního dotazu zjistit skutečnou teplotu na dané adrese (místě) a zobrazit ji na displeji, případně využít k jiným činnostem. U verze konfigurované k vypínání kotle jsou např. sledovány skutečné teploty jednotlivých místností a porovnávány s požadovanými; jakmile jednotka zjistí, že bylo dosaženo požadavků ve všech místnostech (dotopeno), vydá prostřednictvím zvolené adresy povel k vypnutí kotle (pomocí koncového modulu ). Jakmile teplota libovolné místnosti poklesne pod požadovanou úroveň, dojde opět k zapnutí kotle. Přenos informací (dat) i napájení z řídicí jednotky ke koncovým členům probíhá po dvouvodičové sběrnici , ke které jsou členy připojeny - a to až pro 8 adres (míst). Jedna řídicí jednotka může řídit 16 adres (míst) prostřednictvím dvou větví sběrnice: levá větev dvojlinky řídí adresy 1 ÷ 8, pravá větev adresy .1 ÷ .8 (celkem 16). Sběrnice je napájena malým napětím a je zkratuvzdorná. Aby komunikace mezi řídicí jednotkou a koncovými členy byla jednoznačná, musí mít koncové členy svoje adresy. Na jedné adrese mohou být až 3 koncové členy. Elektronické hlavice je možné montovat na armatury ventilů COTERM, COMAP, (SAM), HERZ, DANFOSS, HEIMEIER a některé další. Řídicí jednotky ETH 1 jsou vybaveny porty pro připojení PC. Počítač pak může sloužit jak k monitorování, tak programování či jinému ovládání řídicí jednotek. Tato přednost vynikne zejména u velkých objektů, kde je možno centrálně řídit soupravu s více řídicími jednotkami (hotely, administrativní budovy, ...). Možná Vás po přečtení předchozího textu napadají různé otázky k funkci a použití regulační soupravy. Kontaktujte nás, podáme vám vyčerpávající informace.
Elektroslužby Andelt Náměstí Míru 33 277 35  Mšeno u Mělníka IČO: 46363378 DIČ: CZ6207081276 Tel.: 315 693 413 Tel.: 315 693 870 Mobil: 733 398 923 e-mail: andelt@andelt.cz www.andelt.cz
Elektrické rozvody, prodej elektro, revize, televizní a satelitní služby. TV a SAT Revize elektro Elektro rozvody NN Hromosvody Opravy elektrospotřebičů Protipožární prostupy Měření osvětlení Regulace vytápění Reference Prodejna Ceník služeb Kontakty Foto album Služby Nářadí Akce Úvod Regulace vytápění