počítadlo.abz.cz
Revize elektrických zařízení do a nad 1000V Provádíme výchozí a pravidelné revize elektrických zařízení do a nad 1000V v objektech třídy A (bez nebezpečí výbuchu). Předmětem naší činnosti jsou především: * elektrické rozvody budov (rodinné domy, chalupy, dílny, stavby, elektrické přípojky) * elektrické rozvody v místnostech pro lékařské účely * elektrická zařízení pracovních strojů * elektrické spotřebiče s pohyblivým přívodem * elektrické ruční nářadí * hromosvody Zárověn  potvrzujeme přihlášky k odběru elektrické energie z veřejné distribuční sítě. Proč provádět revize? Povinnost organizací pravidelně podrobovat stroje a technická zařízení předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám předepisuje vyhláška č. 48/1982 Sb. o bezpečnosti práce vydaná Českým úřadem bezpečnosti práce. Přesněji potom tuto povinnost specifikuje norma ČSN 33 1500, která je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení. Účel revize je v ČSN 33 1500 definován jako ověřování stavu elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti a požadavky bezpečnosti se potom podle této normy považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti ustanovením příslušných norem. Nová zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li  jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (státní značka jakosti, schvalovací nebo certifikační značka, osvědčení o jakosti a kompletnosti, atest atp.). Provozovaná elektrická zařízení, kromě výjimek specifikovaných v článku 3.2 této normy, musí být pak pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených následujícími tabulkami: a) lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí (ČSN 33 2000-3): b) lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob: c) lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny: Pro některá specifická elektrická zařízení jsou tyto lhůty ještě blíže určeny v normách vztahují-cích se k těmto zařízením.
4 venkovní, pod přístřeškem - umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6, a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobeným lidským faktorem a samotné zařízení, které je před účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1, až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace - viz. též PNE 33 0000-2) Druh prostředí Revizní lhůty v rocích základní, normální - AA4, AB4, AB5, XX1 proAC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, CA1, CB1, BA4, BA5 5 studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s nehořlavým prachem, s biologickými škůdci - AA1 až AA8 (bez AA4), AB1 až AB7 (bez AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3 mokré, s extrémní korozní agresivitou - AD2 až AD8, AF4 1 s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu - AG3, AH3, BE2, BE3 2 1 pojízdné a převozné prostředky Unistění elektrického zařízení Revizní lhůty v rocích zděné obytné a kancelářské budovy - BD1 (BD2) 5 rekreační střediska, školy, jesle, hotely, ubytovací zařízení - BD4, BA2 3 prostory určené ke shromažďování více než 200 osob - BD3, BD4 (zároveň BA1) 2 objekty ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 - CA2 2 0,5 prozatímní zařízení staveniště Druh prostředí Revizní lhůty v rocích objekty s prostory s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 - BE2, BE3, CA2 2 ostatní - všechny kromě BE2, BE3, CA2 5
Naše firma provádí profesionální služby již od roku 1993. V oblasti elektroslužeb patříme mezi přední firmy na českém trhu. O čemž svědčí reference našich zákazníků.
Elektroslužby Andelt Náměstí Míru 33 277 35  Mšeno u Mělníka IČO: 46363378 DIČ: CZ6207081276 Tel.: 315 693 413 Tel.: 315 693 870 Mobil: 733 398 923 e-mail: andelt@andelt.cz www.andelt.cz
Elektrické rozvody, prodej elektro, revize, televizní a satelitní služby. TV a SAT Revize elektro Elektro rozvody NN Hromosvody Opravy elektrospotřebičů Protipožární prostupy Měření osvětlení Regulace vytápění Reference Prodejna Ceník služeb Kontakty Foto album Služby Nářadí Akce Úvod Revize elektro